Våra tjänster

Vi ser våra individuella program som en blandning av personliga retreats och avancerad utbildning där du får en möjlighet att möta dig själv på ett sätt du aldrig tidigare upplevt.

Personlig utveckling, avancerad nivå
Kraftfullt program för de som tar sin personliga utveckling på allvar.

I grupp

[3P-event] Din inre logik
Heldag designad för att hjälpa dig att få kontakt med din egen inre logik. Bygger på arbetet av Sydney Banks / Three Principles 3P.
1.250 kr per person.
Gå direkt till anmälningssidan.

För företag

Nytt Beyond Limits – Prenumerationsbaserat grupprogram för företagskunder som tar sin personliga utveckling på allvar. Startar Januari 2019.

Må bra på jobbet-koncept – För ökad mental återhämtning, personligt välbefinnande och personlig effektivitet. Genomförs i workshop-form i era egna lokaler. Ladda ner PDF.

Ta kontakt för mer information.

Konceptet

A problem cannot be solved by the same level of consciousness that created it, Albert Einstein.

För drygt 40 år sedan gjorde en man som hette Sydney Banks en stor upptäckt som förändrade honom i grunden.

Han såg att varje människa skapar sin egen unika psykologiska och känslomässiga upplevelse av livet genom tre enkla men fundamentala principer. Dessa kom sedan att kallas Three Principles 3P (De tre principerna på svenska.)

Dessa principer kan liknas vid en sorts manual till hur vi människor psykologiskt fungerar. De utgör samtidigt också en brygga till det existentiella.

Vår metod består i att lära ut dessa fundamentala principer men framförallt att hjälpa människor att själva se dem ‘in action’ i deras liv.

Konsekvenserna av detta är dramatiskt genomgående, särskilt inom områden som stressreducering, mental motståndskraft och återhämtning. Detta sätter oss också i kontakt med ett mer naturligt flöde som inte är förvrängt av våra minnen (det förflutna).

Vi har arbetat med att leda grupper sedan 2015 och agerat bollplank, mentor, coach och lärare till många människor från alla typer av bakgrund, ålder, yrken och livssituation.

Vi har gång på gång sett hur människor fått egna insikter från att ha studerat dessa principer och hur det förändrat dem i grunden.

Om företaget

The Human Factor har sedan 2015 levererat utbildningar och program för grupp- och individutveckling. Verksamheten bedrivs genom olika partnerskap av grundaren Patrik Rowinski.

Vår avsikt är att hjälpa människor och organisationer att se bortom sina begränsningar och sätta dem i direktkontakt med en massiv och outnyttjad potential som finns lagrad inom dem.

Site Navigering

Vad vi gör
Resultat
Vårt team

 

Tjänster

Personlig utveckling, avancerad nivå
Kraftfullt program för de som tar sin personliga utveckling på allvar och som insett att livet börjar inifrån.

Öppen grupp
[3P-event] Din inre logik
Heldag i Stockholm med fokus på djup inre utveckling.
Nästa tillfälle: Lördagen den 1:e december

Kontakt

Telefon: 08-1214 7430
Mobil: 0733-668190
E-Post: info@thehumanfactorab.se

© 2018 The Human Factor AB