Våra tjänster

Personlig utveckling, Avancerad nivå

För dig som verkligen vill bottna i vad det är som ger kraft åt alla dina förmågor och egenskaper. Skräddarsys efter dina möjligheter och preferenser.

Blanda heldagar, halvdagar och telefon/skype-möten.

Lär mer här.

Wellbeing at work

Effektiv kompetensutveckling för att sänka stressnivåer och öka välmående på företaget. Programmet finns för individer och för grupper. Genomförs i era egna lokaler. För mer information, ladda ner vår PDF.

Ta gärna kontakt så kan vi berätta mer.

Konceptet

A problem cannot be solved by the same level of consciousness that created it, Albert Einstein.

För drygt 40 år sedan gjorde en man som hette Sydney Banks en stor upptäckt som förändrade honom i grunden.

Han såg att varje människa skapar sin egen unika psykologiska och känslomässiga upplevelse av livet genom tre enkla men fundamentala principer. Dessa kom sedan att kallas Three Principles 3P (De tre principerna på svenska.)

Dessa principer kan liknas vid en sorts manual till hur vi människor psykologiskt fungerar. De utgör samtidigt också en brygga till det existentiella.

Vår metod består i att lära ut dessa fundamentala principer men framförallt att hjälpa människor att själva se dem ‘in action’ i deras liv.

Konsekvenserna av detta är dramatiskt genomgående, särskilt inom områden som stressreducering, mental motståndskraft och återhämtning.

Vi har arbetat med att leda grupper sedan 2015 och agerat bollplank, mentor, coach och lärare till många människor från alla typer av bakgrund, ålder, yrken och livssituation.

Om företaget

The Human Factor har sedan 2015 levererat utbildningar och program för grupp- och individutveckling. Verksamheten bedrivs genom olika partnerskap av grundaren Patrik Rowinski.

Vår avsikt är att hjälpa människor och organisationer att se bortom sina begränsningar och sätta dem i direktkontakt med en massiv och outnyttjad potential som finns lagrad inom dem.

Site Navigering

Vad vi gör
Resultat
Vårt team

 

Tjänster

Personlig utveckling, avancerad nivå
Kraftfullt program för de som tar sin personliga utveckling på allvar.

Kontakt

Telefon: 08-1214 7430
Mobil: 0733-668190
E-Post: info@thehumanfactorab.se

© 2018 The Human Factor AB