Vårt koncept

Det finns ett precist och intelligent system bakom hur människors sinne arbetar och fungerar.

Detta system har en direkt inverkan på människors beteende, känslor och personlighet.

Områden som hur bra de hanterar livet, hur bra de kommer överens med andra människor, deras omdöme, prestationsförmåga, hur bra de mår och hur lyckliga de är – allt detta är direkt länkat till det här systemet som redan arbetar inom dem.

Vår metod

Vår metod innebär att vi hjälper våra klienter att lära sig och fördjupa sin förståelse för principerna bakom detta system.

Genom 1-till-1 konsultationer och olika grupprogram ger vi en konsekvent förklaring till varför människor, oberoende av omständigheter och förutsättningar, presterar bra inom vissa områden, och varför andra inte gör det. Vi visar dem också hur man genomgår positiva förändringar inom de områden som har mest betydelse för dem.

Genom dialog, direktinlärning och aktiv reflektion får människor en mer djupgående förståelse för hur systemet fungerar. I takt med att förståelsen fördjupas kommer precisionen och intelligensen i detta system börja arbeta för dem, istället för emot dem.

Effekten är omedelbar, ofta redan efter några få möten.

Utfall

Vi har gång på gång sett hur en fördjupad förståelse för detta system leder till avgörande insikter hos människor och organisationer.

Genom att vända blicken från det vi ser på ytan; beteenden, humör, sinnestillstånd – oändligt med variabler – till en grundläggande principnivå ger en enorm hävstång som leder till insikt som i sin tur leder till ökad mental klarhet.

Att lösa problem på den här nivån – där vi finner själva grundorsaken – är enormt kraftfullt och effektivt. Både när det kommer till att lösa affärsproblem såväl som våra personliga utmaningar och problem.

Våra program

Vi erbjuder i dagläget program i tre olika utföranden; individuell coaching 1-on-1, öppen grupp samt konsultuppdrag för företag.

Individuell Coaching 1-on-1

För ledare och chefer
För coacher
För 3P Practitioners
För privatpersoner

Öppen grupp

Medvetet Självledarskap öppen 2-dagarskurs.
Nästa tillfälle: 13-14 Sept 2018.

För företag

Må bra på jobbet – Färdigt program för ökad arbetshälsa, trivsel och engagemang. Genomförs i workshop-form i era egna lokaler.
Företagscoaching – Erbjud dina anställda coaching inom personlig effektivitet, ökad närvaro och fokus på plats i era lokaler.
Teamutveckling – Med fokus på de grundläggande mekanismerna som skapar välfungerande team.

Ta kontakt för mer information.

Vår mission

”Historien är fylld av avgörande genombrott som kommit till människor genom INSIKT. Genom att tillföra vital kunskap om hur vi fungerar vill vi väcka insikt hos människor och organisationer så att når de genombrott de behöver.”

Vår vision

”Vår vision är hjälpa människor och organisationer att se bortom sina begränsningar. Att sätta dem i kontakt med deras medfödda och massiva potential.”

Vårt koncept

Det finns ett precist och intelligent system bakom hur människors sinne arbetar och fungerar.

Detta system har en direkt inverkan på människors beteende, känslor och personlighet.

Områden som hur bra de hanterar livet, hur bra de kommer överens med andra människor, deras omdöme, prestationsförmåga, hur bra de mår och hur lyckliga de är – allt detta är direkt länkat till det här systemet som redan arbetar inom dem.

Vår metod

Vår metod innebär att vi hjälper våra klienter att lära sig och fördjupa sin förståelse för principerna bakom detta system.

Genom 1-till-1 konsultationer och olika grupprogram ger vi en konsekvent förklaring till varför människor, oberoende av omständigheter och förutsättningar, presterar bra inom vissa områden, och varför andra inte gör det. Vi visar dem också hur man genomgår positiva förändringar inom de områden som har mest betydelse för dem.

Genom dialog, direktinlärning och aktiv reflektion får människor en mer djupgående förståelse för hur systemet fungerar. I takt med att förståelsen fördjupas kommer precisionen och intelligensen i detta system börja arbeta för dem, istället för emot dem.

Effekten är omedelbar, ofta redan efter några få möten.

Utfall

Vi har gång på gång sett hur en fördjupad förståelse för detta system leder till avgörande insikter hos människor och organisationer.

Genom att vända blicken från det vi ser på ytan; beteenden, humör, sinnestillstånd – oändligt med variabler – till en grundläggande principnivå ger en enorm hävstång som leder till insikt som i sin tur leder till ökad mental klarhet.

Att lösa problem på den här nivån – där vi finner själva grundorsaken – är enormt kraftfullt och effektivt. Både när det kommer till att lösa affärsproblem såväl som våra personliga utmaningar och problem.

Våra program

Vi erbjuder i dagläget program i tre olika utföranden; Individuell coaching 1-on-1, öppen grupp samt konsultuppdrag för företag.

Individuell coaching 1-on-1

För ledare och chefer
För coacher
För 3P Practitioners
För privatpersoner

Öppen grupp

Medvetet Självledarskap öppen 2-dagarskurs.

För företag

Må bra på jobbet – Färdigt program för ökad arbetshälsa, trivsel och engagemang. Genomförs i workshop-form i era egna lokaler.
Företagscoaching – Erbjud dina anställda coaching inom personlig effektivitet, ökad närvaro och fokus på plats i era lokaler.
Teamutveckling – Med fokus på de grundläggande mekanismerna som skapar välfungerande team.

Ta kontakt för mer information.

Vår mission

”Historien är fylld av avgörande genombrott som kommit till människor genom INSIKT. Genom att tillföra vital kunskap om hur vi fungerar vill vi väcka insikt hos människor och organisationer så att når de genombrott de behöver.”

Vår vision

”Vår vision är hjälpa människor och organisationer att se bortom sina begränsningar. Att sätta dem i kontakt med deras medfödda och massiva potential.”

Site Navigering

Vad vi gör
Resultat
Vårt team

 

Tjänster

Personlig utveckling, avancerad nivå
Kraftfullt program för de som tar sin personliga utveckling på allvar.

Kontakt

Telefon: 08-1214 7430
Mobil: 0733-668190
E-Post: info@thehumanfactorab.se

© 2018 The Human Factor AB