Våra tjänster

Vi ser våra individuella program som en blandning av personliga retreats och avancerad utbildning där du får en möjlighet att möta dig själv på ett sätt du aldrig tidigare upplevt.

Individuell utveckling

Personlig utveckling, avancerad nivå

För företag

Nytt Beyond Limits – Prenumerationsbaserat grupprogram för företagskunder som tar sin personliga utveckling på allvar. Startar Januari 2019.

Må bra på jobbet-koncept – För ökad mental återhämtning, personligt välbefinnande och personlig effektivitet. Genomförs i workshop-form i era egna lokaler. Ladda ner PDF.

Ta kontakt för mer information.

Konceptet

A problem cannot be solved by the same level of consciousness that created it, Albert Einstein.

Genom vårt arbete har vi funnit att varenda människa har tillgång till en massiv och ofta outnyttjad kapacitet som ligger dold för dem i deras eget medvetande.

När våra klienter sätts i kontakt med det vi talar om klarnar deras huvuden på naturlig väg – de blir mer resursstarka och fokuserade och de får tillgång till svar på jobbiga och utmanande problem.

Den outnyttjade kapaciteten finns redan på plats i dem och vårt koncept bygger på att genom banbrytande kunskap hjälpa människor att göra en sorts inre förflyttning så de får kontakt med och kan börja utnyttja dessa resurser.

Metoden

Som bilden illustrerar så är målet med med vårt arbete inte att i första hand bearbeta och försöka hitta lösningar till problem och hinder på samma nivå där de uppstår [på ytan], utan att främja och möjliggöra den inre förflyttningen vi talar om.

Vi gör detta främst genom 1-till-1 konsultationer och olika grupprogram där huvudkomponenterna är:

  • Att tillföra banbrytande kunskap om hur vårt sinne fungerar.
  • Sätta människor i direktkontakt med andra och mer resursfulla nivåer i medvetandet.

Effekten är ofta snabb och genomgående.

Utfall och resultat

Vi har gång på gång sett hur en fördjupad förståelse för hur allt detta fungerar leder till avgörande insikter hos människor och organisationer.

När detta sker lugnas vår tankeverksamhet ned på naturlig väg, vårt huvud klarnar och kvaliteten i vårt tänkande ökar. Vi ödslar mindre tid till att grubbla, gissa, oroa sig och stressa och vi blir mer mottagliga för viktiga insikter och nya idéer som hjälper oss framåt.

Logiken är enkel – Med mindre igång i huvudet är vi helt enkelt friare att göra mer.

Att lösa problem på den här nivån – där vi finner själva grundorsaken – är enormt kraftfullt och effektivt. Både när det kommer till att lösa affärsproblem såväl som våra personliga utmaningar och problem.

Om The Human Factor AB

The Human Factor AB har sedan 2015 levererat utbildningar och program för grupp- och individutveckling. Verksamheten bedrivs genom olika partnerskap av grundaren Patrik Rowinski.

Vår avsikt är att hjälpa människor och organisationer att se bortom sina begränsningar och sätta dem i direktkontakt med en massiv och outnyttjad potential som finns lagrad inom dem.

The Human Factor AB

The Human Factor AB har sedan 2015 levererat utbildningar och program för grupp- och individutveckling. Verksamheten bedrivs genom olika partnerskap av grundaren Patrik Rowinski.

Vårt uppdrag är att ge människor tillgång till en massiv och outnyttjad potential som finns lagrad inom dem.

Våra program vilar på vårt ramverk Vertical Leap™ som vuxit fram genom många års studier och erfarenheter av att arbeta med människor och frigöra mänsklig potential. Vertical Leap™ är vår best practice på hur man genomför detta, både på individnivå såväl som hos grupper.

Vårt koncept

”A problem cannot be solved by the same level of consciousness that created it”, Albert Einstein.

Genom vårt arbete har vi funnit att varenda människa har tillgång till en massiv och outnyttjad kapacitet som ligger dold för dem i deras eget medvetande. När de sätts i kontakt med det vi talar om klarnar deras huvuden – de blir mer resursstarka och fokuserade och de får på naturlig väg tillgång till svar på jobbiga och utmanande problem.

Den outnyttjade kapaciteten finns redan på plats i dem och vårt koncept bygger på att genom banbrytande kunskap hjälpa människor att göra en sorts inre förflyttning så de får kontakt med och kan börja utnyttja dessa resurser.

Vår metod

Som bilden illustrerar så är målet med med vårt arbete inte att i första hand bearbeta och försöka hitta lösningar till problem och hinder på samma nivå där de uppstår (på ytan), utan att främja och möjliggöra den inre förflyttningen vi talar om.

Vi gör detta främst genom 1-till-1 konsultationer och olika grupprogram där huvudkomponenterna är:

  • Att tillföra banbrytande kunskap om hur vårt sinne fungerar.
  • Sätta människor i direkt kontakt med andra och mer resursfulla nivåer i sitt medvetande.

Effekten är ofta snabb och genomgående.

Utfall

Vi har gång på gång sett hur en fördjupad förståelse för hur allt detta fungerar leder till avgörande insikter hos människor och organisationer.

Genom att vända blicken från det vi ser på ytan; beteenden, humör, sinnestillstånd – oändligt med variabler – till en grundläggande principnivå ger en enorm hävstång som leder till insikt som i sin tur leder till ökad mental klarhet.

När detta sker lugnas vår tankeverksamhet ned på naturlig väg, vårt huvud klarnar och kvaliteten i vårt tänkande ökar. De ödslar mindre tid till att grubbla, gissa, oroa sig och stressa och de blir mer mottagliga för viktiga insikter och nya idéer.

Logiken är enkel – Med mindre igång i huvudet är vi helt enkelt friare att göra mer.

Att lösa problem på den här nivån – där vi finner själva grundorsaken – är enormt kraftfullt och effektivt. Både när det kommer till att lösa affärsproblem såväl som våra personliga utmaningar och problem.

Våra program

Vi erbjuder i dagläget program i tre olika utföranden.

Individuell coaching 1-on-1

För ledare och chefer För coacher För 3P Practitioners För privatpersoner

Öppen grupp

Medvetet Självledarskap öppen 2-dagarskurs.

För företag

Må bra på jobbet – Unikt 2-stegsprogram för ökad arbetshälsa, trivsel och engagemang. Genomförs i workshop-form i era egna lokaler. Företagscoaching – Erbjud dina anställda coaching inom personlig effektivitet, ökad närvaro och fokus på plats i era lokaler. Teamutveckling – Med fokus på de grundläggande mekanismerna som skapar välfungerande team.

Ta kontakt för mer information.

Vår mission

”Historien är fylld av avgörande genombrott som kommit till människor genom INSIKT. Genom att tillföra vital kunskap om hur vi fungerar vill vi väcka insikt hos människor och organisationer så att når de genombrott de behöver.”

Vår vision

”Vår vision är hjälpa människor och organisationer att se bortom sina begränsningar. Att sätta dem i kontakt med deras medfödda och massiva potential.”

Site Navigering

Vad vi gör
Resultat
Vårt team

 

Tjänster

Personlig utveckling, avancerad nivå
Kraftfullt program för de som tar sin personliga utveckling på allvar.

Kontakt

Telefon: 08-1214 7430
Mobil: 0733-668190
E-Post: info@thehumanfactorab.se

© 2018 The Human Factor AB