Det är allmänt erkänt att alla har en sorts autopilot som utlöser mer eller mindre smickrande beteenden. Vi är också ganska ense om att autopiloten programmerats genom något händelseförlopp i vårt förflutna.

Men kan vi verkligen bryta programmeringen genom att försöka spåra de händelser som skapade den? Eller försöka ersätta det automatiserade med något annat? Det kanske går men det finns ett enklare och mer effektivt sätt. Något som inte bara tar hand om vissa aspekter av programmeringen utan som tränger in under all programmering. Men det kräver att du är villig att titta på saken på ett helt annat sätt.

Det finns nämligen en variabel i programmeringen som döljer de verkliga orsakerna för oss. Att förstå denna variabel är nyckeln.

Denna variabel ger en konsekvent förklaring inte bara till varför du bär det förflutna med dig (den berömda ryggsäcken) den visar dig på samma gång hur du bryter dig loss.

Under två dagar kommer du att tillsammans med en liten grupp människor ta del av och utforska en fundamental variabel som styr din inre värld och du kommer själv att få se hur det påverkar dig på arbetsplatsen såväl som i ditt övriga liv.

Inlärningen är upplevelsebaserad och som deltagare kan du räkna med att lämna kursen med viktiga insikter och trimmade färdigheter som du behåller under lång tid, kanske för hela livet.

Kursdagarna kommer att varvas med föreläsningar och olika praktiska övningar och exempel för att säkerställa maximalt lärande.

Dag 1 riktar vi vår uppmärksamhet till att utforska de fundamentala naturlagar som styr vår inre värld. Till vår hjälp har vi kraftfulla modeller som Thought Recognition, Power of the Mind, Three Principles och Inside-Out Understanding.

Dag 2 fördjupar vi oss vad dessa naturlagar får för konsekvenser i vår dagliga arbete och liv och hur vi kan utnyttja vår nyfunna kunskap för att nå dit vi vill.

 

Vad är det jag lär mig?

Du kommer att lära dig hur dina känslor, tankar och sinnestillstånd skapas. Du kommer att få en djupare förståelse för vad det är som styr både dig och människor i din omgivning. Du kommer även att lära dig hur dina hinder och problem skapas och på samma gång kommer du att förstå hur du kan kliva bortom dem.

 

Vad kan jag förvänta mig?

Du kommer att lämna kursen med högre självkännedom och självmedvetenhet. Yttre omständigheter kommer inte att kunna påverka dig i samma utsträckning. Du kommer att uppleva högre nivåer av självkontroll med utökad förmåga att bryta invanda impulser och välja din reaktion.

Du blir bekväm i att vara ”dig själv” och du vågar lita på dina resurser och beslut.

Du blir inte bara effektivare i ditt yrkesliv, utan också i ditt liv.

Tillgång till bättre beslut
Svårigheten att fatta förnuftiga och sunda beslut är ofta kopplat till en känsla av osäkerhet. Under kursen kommer vi att dyka in i mekanismerna som påverkar vår beslutsförmåga. En konsekvens att bli varse om dessa mekanismer är att du automatiskt får tillgång till bättre beslut.
Ökat fokus

Ditt fokus följer din uppmärksamhet. Du har säkert lagt märke till hur lätt vår uppmärksamhet kan bli ”kapad”. Karaktärisktiskt för en kapad uppmärksamhet är att den fokuserar på saker som inte är relevanta för uppgiften du har framför dig.

När vår uppmärksamhet blir kapad uppstår fragmentering och vi ödslar ofta både tid och energi på fel saker. I det här programmet får du lära dig hur din uppmärksamhet fungerar samt hur du minskar ”kapningsrisken” med ökat fokus som resultat.

Innovation och kreativitet
Kreativitet kanske kan likställas med FLOW, tillståndet där vi följer med (i flödet) utan att tänka. Utmärkande för kreativitet och FLOW är en känsla av effortless. Människor är naturligt kreativa och innovativa men vi täpper ofta oskyldigt till det kreativa flödet. Under kursen kommer vi att titta på hur vi kan vistas mer i det kreativa flödet och gå igenom några praktiska tips på hur vi undviker att ”täppa igen” flödet.

Ökad motståndskraft mot yttre press (resiliens)
Resiliens, dvs vår förmåga att hämta oss och bli närvarande med det som vi har framför oss, är en förmåga vi alla föddes med. Låg resiliens gör att vi har svårt att lämna situationer bakom oss. Vårt sinne är ständigt fullt av minnen och istället för att låta blicken vila i nuet lever vi genom att titta i backspegeln. Under denna kurs kommer vi att titta närmare på hur hög resiliens uppstår och hur vi kan göra för att bibehålla den.

Utökad kontroll av egna rektioner
Många deltagare från tidigare kurser berättar om en ökad förmåga att både se och lägga band på sina egna reaktioner. Ett av kursens mål är att ge deltagaren tillgång till nya möjligheter att betrakta yttre händelser. Detta medför i många fall en ökad kontroll av egna (negativa) reaktioner. Man talar om att kunna svara på händelser istället för att reagera. Har du tänkt på att ordet reagera är uppbyggt av re-act, alltså agera på samma sätt som tidigare och syftar på ett inlärt och automatiserat handlingsmönster som vi praktiskt taget har ingen kontroll över.

Att bli självmedveten är att kunna kliva emellan och svara till en situation, istället för att bara reagera.

Medvetet Självledarskap

Har du någonsin upplevt att du upprepar negativa beteendemönster som du helst av allt skulle vilja slippa? Att du har reaktioner som är så snabba att de praktiskt taget är omöjliga att kontrollera eller stoppa.

”Att gå på autopilot” är något vi alla gör och det är i grund och botten användbart att slippa tänka och endast reagera.

Problemet är att det har en rad nackdelar.

  • Vår kreativitet hämmas.
  • Våra möjligheter till att hitta nya innovativa perspektiv begränsas.
  • Vi blir reaktiva.
  • Vi upprepar samma handlingsmönster, även de negativa.
  • Våra möjligheter att tänka nytt och agera annorlunda begränsas.
  • Vi blir förutsägbara.

Vi har helt enkelt inte tillgång till vår fulla potential.

Men det går att tränga in under det reflexmässiga, att vara steget före och kunna förekomma sina reaktioner. Det här programmet kommer visa dig hur det går till.

Utfallet är att du får tillbaka kontrollen över dina beslut, dina resultat och ditt liv.

Den handlar kort gott om Medvetet Självledarskap.

Ladda ner kursens produktblad.

Det är för dig som vill

  • Utöka ditt personliga ledarskap.
  • Facilitera och inspirera till självledarskap på din arbetsplats.
  • Lära dig mer om de underliggande mekanismerna kring självledarskap.

Ditt intresse för att utveckla dig själv och ditt ledarskap är det som är avgörande.

Något helt annorlunda

Medvetet självledarskap vilar på vårt ramverk Vertical Leap Framework. Under två dagar kommer du att tillsammans med en liten grupp människor ta del av och urforska de underliggande mekanismerna kring självledarskap.

Kursen är speciellt designad för att visa dig hur du tränger igenom dina begränsningar och inlärda beteenden och hur du får tillgång till hela din intelligens och dina förmågor.

Inlärningen är upplevelsebaserad och som deltagare kan du räkna med att lämna kursen med viktiga insikter och trimmade färdigheter som du behåller under lång tid, kanske för hela livet.

Kursdagarna kommer att varvas med föreläsningar och olika praktiska övningar för att säkerställa maximalt utfall av deltagarens lärande.

Pris

11. 000 per deltagare (för företag), moms tillkommer. Vill du anmäla dig privat, kontakta oss för priser och tillgänglighet.

I priset ingår

2 dagar heldagar (09.30-16.30)
3 st uppföljande webinars.

Plats
Centrala Stockholm.

Intresseanmälan görs genom formuläret nedan.

Övrigt
Kurslitteratur ingår. Frukt, kaffe och te ingår. Lunch är tid för egen reflektion och görs på egen hand.

Läs gärna vad tidigare deltagare sagt.

 

Intresseanmälan:

4 + 2 =

Villkor

Anmälan Anmälan är bindande sedan The Human Factor har accepterat anmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till utbildningsprogrammet.

Investering Faktura skickas tre veckor innan programstart.

Avbokning Avbokning två veckor innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften.

Övrigt The Human Factor förbehåller sig rätten att ställa in en kurs varvid erlagda programavgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Personuppgifterna i anmälan kommer att lagras i The Human Factors databas och behandlas konfidentiellt. Informationen kommer ej att säljas eller användas i något annat syfte.

Site Navigering

Vad vi gör
Resultat
Vårt team

 

Tjänster

Personlig utveckling, avancerad nivå
Kraftfullt program för de som tar sin personliga utveckling på allvar.

Kontakt

Telefon: 08-1214 7430
Mobil: 0733-668190
E-Post: info@thehumanfactorab.se

© 2018 The Human Factor AB