Fantastiska Företagsprogram

Fantastiska utvecklingsprogram för företag och privatpersoner.

Specifikt designade för:

 Människors potential – inte deras problem, hinder och utmaningar.
 Positiv tankeförskjutning.
 Avtäcka dold kunskap och förmåga. 

Perfekt Effektivitet

Dubbelt resultat till halva ansträngningen. Nedladdning PDF.

Perfekt Kommunikation

För tydlig och exakt kommunikation. Nedladdning PDF. 

Avancerad Affärsutveckling

Uppgradera medarbetare till utvecklade medskapare. Nedladdning PDF.

Välmående på arbetsplatsen

Frigör potential och dolda resurser. Nedladdning PDF.

 

——————————— 

Transformative Coaching – Coach

Ett program speciellt framtaget för att grunda Dig hur man hjälper och leder människor till avgörande insikter och genombrott. 

Se priser och upplägg. 

Transformative Coaching – Privat

Omfattande Coaching för Dig i tre olika nivåer.

Besök patrikrowinski.se 

Konceptet

Ett problem kommer inte att lösas på samma nivå av tänkande där det skapades, Albert Einstein.

Vårt koncept vilar på en effektiv och välbeprövad metodik.

En metodik som är designad för skapa den tankeförskjutning som krävs för att frigöra dolda tillgångar och potential hos individen och gruppen.

Resultatet sker ofta mycket snabbt och konsekvenserna av detta är dramatiskt genomgående. Något som gagnar både företaget såväl som den anställde.

Win-Win…

Om företaget

The Human Factor har sedan 2015 levererat utbildningar och program för grupp- och individutveckling. Verksamheten bedrivs genom olika partnerskap av grundaren Patrik Rowinski.

Vår avsikt är att hjälpa människor och organisationer att se bortom sina begränsningar och sätta dem i direktkontakt med en massiv och outnyttjad potential som finns lagrad inom dem.

Site Navigering

Vad vi gör
Resultat
Vårt team

 

Kontakt

Telefon: 08-1214 7430
Mobil: 0733-668190
E-Post: info@thehumanfactorab.se

© 2019 The Human Factor AB