Fantastiska Företagsprogram

Fantastiska utvecklingsprogram för företag och privatpersoner.

Specifikt designade för:

❏    Lyfta fram människors potential.
❏    Öka människors nivå av välmående, kommunikation och effektivitet.
❏    Avtäcka dold kunskap och förmåga. 

Workfeeling

Företagsprogram för att boosta personalens välmående och kreativitet. Nedladdning PDF. 

Effektivitet

Företagsprogram som inspirerats av det senaste inom Recilience och State-of-mind management. Nedladdning PDF.

Kommunikation

Företagsprogram för tydlig och exakt kommunikation mellan medarbetare. Nedladdning PDF. 

Avancerad Affärsutveckling

Uppgradera medarbetare till utvecklande medskapare. Nedladdning PDF.

Advancerad 3P-utbildning
till certifierad 3P Trainer

Omfattande och certifieringsgrundande utbildning i principerna bakom den mänskliga upplevelsen, populärt benämnda som Three Principles eller 3P. Utbildningen finns i två olika utföranden, Advanced program och Trainers program.

Besök utbildningens hemsida för mer information.

—————- 

Mentoring och handledning inom 3P

Omfattande program i tre olika nivåer.

Besök patrikrowinski.se 

Konceptet

Ett problem kommer inte att lösas på samma nivå av tänkande där det skapades, Albert Einstein.

Vårt koncept vilar på en effektiv och välbeprövad metodik.

En metodik som är designad för skapa den mentala förskutning som krävs för att frigöra dolda tillgångar och potential hos individen och gruppen.

Resultatet sker ofta mycket snabbt och konsekvenserna av detta är dramatiskt genomgående. Något som gagnar både företaget såväl som den anställde.

Win-Win…

Om företaget

The Human Factor har sedan 2015 levererat utbildningar och program för grupp- och individutveckling. Verksamheten bedrivs genom olika partnerskap av grundaren Patrik Rowinski.

Vår avsikt är att hjälpa människor och organisationer att se bortom sina begränsningar och sätta dem i direktkontakt med en massiv och outnyttjad potential som finns lagrad inom dem.

Site Navigering

Kontakt

Telefon: 08-1214 7430
Mobil: 0733-668190
E-Post: info@thehumanfactorab.se

© 2019 The Human Factor AB